Main Menu

Sirovo meso - od kog dela za koje jelo

Started by MissL, March 25, 2010, 11:14:54 AM

Previous topic - Next topic

Lani

Jaoo ništa mi nije tako odvratno i ništa me ne tera toliko na :bad: kao piletina koja se oseća. :sissyfight:
Ja ne kupujem meso po tim Maxi buvarama, od velikih prodavnica samo u Metrou a ovako za svaki dan u lokalnoj mesari u koju imam poverenja.

Glitter

ni ja ne  kupujem meso u maxiju  :crazy: otac naseg drugara radi u maxi mesari...dobili smo toplu preporuku da ne kupujemo kod njih, pogotovo kad su one njihove akcije :crazy:

AnaK

Ja piletinu kupujem Perutnininu ili Cekin. Piše datum, na mestima gde je kupujem se baš dobro prodaje. Nisam imala loših iskustava do sada. :pljucka:
Janko 23.7.2002.

Finalina

u maxiju kupujem meso jer imam pouzdanog mesara za kojim se selimo kada promeni radnju, tako da on bira sta cemo da uzmemo od onoga sto nam treba i stvarno nema greske ( narocito leti kada cesto pravimo rostilj na placu, tada nam sve pripremi savrseno )

retko kupujem piletinu, obicno vadim iz zamrzivaca domacu, ali ako bas hocu nesto na komad onda neka pakovana (perutnina ili cekin)

Finalina

da ne zaboravim da pomenem :) :
ramstek je najbolji deo mesa, u svakom smislu (posle toga idu filei, bifteci i ostalo)

treba negde da nadjemo tu kategorizaciju, mora da postoji negde šema pa da upamtimo šta valja

NenaS

#35
Meso goveda
Član 19
Meso goveda stavlja se u promet kao: teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (govedina).
Član 20
Pod telećim mesom, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se meso dobiveno klanjem teladi starosti od 3 nedelje do 6 meseci, težine trupa (zajedno sa bubrezima i bubrežnim lojem, bez glave, kože, donjih delova nogu, repa i unutrašnjih organa) od 25 do 125 kg.
Teleće meso koje se stavlja u promet mora da ispunjava sledeće uslove:
1) da je mišićno tkivo svetloružičaste do ružičaste boje;
2) da je nežne građe i da su izgled i konzistencija karakteristični za teleće meso;
3) da je masno tkivo bele ili krembele boje i čvrste konzistencije i da su bubrezi bar delimično prekriveni masnim tkivom.
Član 21
Prema osnovnim delovima trupa, polutki i četvrti, teleće meso se stavlja u promet kao teleće meso I , II i III kategorije.
Član 22
Pod telećim mesom I kategorije podrazumeva se meso buta bez kolenice i meso slabina sa bubregom i bubrežnim lojem, bez delova trbušine.
Meso buta se odvaja rezom između poslednjeg slabinskog i prvog krsnog pršljena, a kolenica se odvaja u kolenom zglobu.
Pod mesom slabina podrazumeva se meso dela kičmenog stuba sa podslabinom (file), bubregom i bubrežnim lojem, koje je odvojeno od leđa rezom između 12. i 13. rebra a od buta – rezom između poslednjeg slabinskog pršljena i prvog krsnog pršljena. Trbušina se od slabina odvaja rezom koji se izvodi paralelno sa kičmenim stubom, tako da počinje od mesta koje je od vrhova poprečnih nastavaka slabinskih pršljenova udaljeno najviše do njihove dužine.
Meso buta se stavlja u promet sa ili bez kostiju, a meso slabina – samo sa kostima.
Član 23
Pod telećim mesom II kategorije podrazumeva se meso leđa i meso plećke bez podlaktice.
Pod mesom leđa podrazumeva se meso dela kičmenog stuba koje je od potplećke odvojeno rezom između 6. i 7. rebra, a od slabine – rezom između 12. i 13. rebra. Rebra se od leđa odvajaju poprečnim rezom na pravac rebara, tako da na leđima ostane najviše gornja trećina pripadajućih rebara.
Meso plećke se odvaja od potplećke i grudi po prirodnoj mišićnoj vezi. Podlaktica se odvaja od plećke u lakatnom zglobu.
Meso plećke se stavlja u promet sa ili bez kostiju, a meso leđa – samo sa kostima.
Član 24
Pod telećim mesom III kategorije podrazumeva se meso preostalih delova polutke: vrat, potplećka, grudi, rebra, trbušina, kolenica i podlaktica.
Potplećka se od vrata odvaja rezom između poslednjeg vratnog i prvog leđnog pršljena.
Grudi se od potplećke odvajaju poprečnim rezom na pravac rebara, tako da na grudima ostaju samo krajevi prvih šest rebara.
Meso vrata, podlaktice, kolenice i trbušine stavlja se u promet sa ili bez kostiju, a meso potplećke, grudi i rebara – samo sa kostima.
Član 25
Pod junećim mesom, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se meso dobiveno klanjem junadi, i to nekastriranih muških grla starosti od 6 do 18 meseci i junica i kastriranih muških grla starosti od 6 do 30 meseci. Težina trupa (bez kože, glave, donjih delova nogu, unutrašnjih organa, bubrežnog loja i repa), mora da iznosi najmanje 100 kg.
Juneće meso koje se stavlja u promet mora da ispunjava sledeće uslove:
1) da je mišićno tkivo svetlocrvene do crvene boje;
2) da su građa, izgled i konzistencija karakteristični za juneće meso;
3) da je masno tkivo krembele boje sa nijansama žute boje;
4) da su rskavične pločice (diskovi) između krsnih pršljenova elastične i neokoštale;
5) da su rskavični nastavci trnastih izdanaka slabinskih i leđnih pršljenova bez većih znakova okoštavanja;
6) da je koštana srž na presecima leđnih i slabinskih pršljenova crvene boje karakteristične za juneće meso.
Član 26
Pod goveđim mesom, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se meso dobiveno klanjem ženskih i kastriranih muških grla (volova) starijih od 30 meseci i bikova starijih od 18 meseci. Težina trupa (bez kože, glave, donjih delova nogu, unutrašnjih organa, bubrežnog loja i repa) mora da iznosi najmanje 100 kg.
Goveđe meso koje se stavlja u promet mora da ispunjava sledeće uslove:
1) da je mišićno tkivo crvene do tamnocrvene boje;
2) da je masno tkivo svetložute do žute boje;
3) da su građa i konzistencija karakteristične za goveđe meso.
Član 27
Prema osnovnim delovima trupa, polutki i četvrti, juneće i goveđe meso stavlja se u promet kao juneće meso I, II i III kategorije i goveđe meso I, II i III kategorije.
Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na meso podslabina (biftek), koje se stavlja u promet van kategorije.
Član 28
Pod podslabinom junećeg mesa i goveđeg mesa (biftek) podrazumevaju se podslabinski mišići oslobođeni većih naslaga masnog tkiva (loja).
Član 29
Pod junećim mesom I kategorije i goveđim mesom I kategorije podrazumeva se meso buta bez kolenice i delova trbušine.
Meso buta odvaja se od slabine rezom između poslednjeg slabinskog i prvog krsnog pršljena, a od kolenice – u kolenom zglobu.
Juneće meso I kategorije i goveđe meso I kategorije stavljaju se u promet sa ili bez kostiju.
Član 30
Pod junećim mesom II kategorije i goveđim mesom II kategorije podrazumeva se meso slabina bez podslabina, meso leđa i meso plećke.
Pod mesom slabina podrazumeva se meso dela kičmenog stuba, odvojeno od leđa rezom između 12. i 13. rebra a od buta – rezom između poslednjeg slabinskog pršljena i prvog krsnog pršljena. Trbušina se od slabine odvaja rezom koji se izvodi paralelno sa kičmenim stubom, tako da počinje od mesta koje je od vrhova poprečnih nastavaka slabinskih pršljenova udaljeno najviše do njihove dužine.
Pod mesom leđa podrazumeva se meso dela kičmenog stuba odvojeno od potplećke rezom između 6. i 7. rebra, i od slabine – rezom između 12. i 13. rebra. Rebra se od leđa odvajaju rezom tako da na leđima ostane najviše gornja trećina pripadajućih rebara.
Meso plećke se odvaja od potplećke i grudi po prirodnoj mišićnoj vezi. Podlaktica se od plećke odvaja u lakatnom zglobu.
Meso slabina i leđa stavlja se u promet samo sa kostima, a meso plećke – sa ili bez kostiju.
Član 31
Pod junećim mesom III kategorije i goveđim mesom III kategorije podrazumeva se meso preostalih delova polutke: vrat, potplećka, grudi, rebra, trbušina, kolenica i podlaktica.
Potplećka se od vrata odvaja rezom između poslednjeg vratnog i prvog leđnog pršljena.
Grudi se od potplećke odvajaju poprečnim rezom na pravac rebara, tako da na grudima ostanu samo krajevi prvih šest rebara.
Meso vrata, podlaktice, kolenice i trbušine stavlja se u promet sa ili bez kostiju, a meso potplećke, grudi i rebara – samo sa kostima.PRAVILNIK
O KVALITETU MESA STOKE ZA KLANJE, PERADI I DIVLJAČI


Aleksandra   14.09. '87.
Jovana         29.12. '90.
Kristina        14.01. '97.

Jasenko        23.10. '95.
Nikola           01.11. '97.

NenaS

Član 32
Prema količini i kvalitetu mesa pojedinih delova svinjske polutke, svinjetina se stavlja u promet kao: meso ekstrakategorije, meso I kategorije, meso II kategorije i meso III kategorije.
Kategorije mesa označavaju se različitom bojom na šemi, i to: plavom bojom – meso ekstrakategorije, crvenom bojom – meso I kategorije, zelenom bojom – meso II kategorije i žutom bojom – meso III kategorije. Ispod kategorije mesa nalazi se legenda sa oznakom boja za pojedine kategorije.
Šema rasecanja svinjske polutke odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Šema se izrađuje na čvrstom papiru ili drugom pogodnom materijalu, dimenzije 40 cm x 60 cm.
Šema mora biti istaknuta na vidnom mestu u prostoriji u kojoj se prodaje svinjsko meso.
Član 33
Pod mesom I kategorije podrazumeva se meso buta i slabine. But se od polutke odvaja poprečnim rezom između poslednjeg slabinskog i prvog krsnog pršljena (rez c-d na šemi), a od kolenice – rezom u kolenom zglobu (rez a-b na šemi), pri čemu veliki ribić ostaje u sastavu mesa buta.
Meso buta stavlja se u promet sa kostima ili bez kostiju.
Član 34
Slabina se sa prednje strane odvaja od leđa poprečnim rezom između poslednjeg leđnog i prvog slabinskog pršljena (rez e-f na šemi), a sa zadnje strane – rezom između poslednjeg slabinskog i prvog krsnog pršljena (rez c-d na šemi). U sastavu slabine je i file. Slabina se od trbušine odvaja uzdužnim pravim rezom duž kičmenog stuba, od bočne ivice filea u pravcu poslednjeg rebra. Ako se iz slabine izdvaja file, koji se označava kao meso ekstrakategorije, slabina se deklariše kao meso II kategorije.
Meso slabine stavlja se u promet sa kostima, a file bez kostiju.
Član 35
Pod mesom II kategorije podrazumeva se meso leđa, plećke i vrata. Leđa se odvajaju od vrata između 4. i 5. leđnog pršljena (rez g-h na šemi), a od slabine – između poslednjeg leđnog i prvog slabinskog pršljena (rez e-f na šemi). Leđa se odvajaju od rebara uzdužnim pravim rezom duž kičmenog stuba, tako da dužina preostalih delova rebara iznosi najviše 3 cm ( 0,5 cm), računato do spoljašnje ivice dugog leđnog mišića – pečenice (rez e-g na šemi).
Meso leđa se stavlja u promet samo sa kostima.
Plećka se odvaja od vrata, rebara i grudi po prirodnoj mišićnoj vezi.
Meso plećke stavlja se u promet sa kostima ili bez kostiju.
Pod mesom vrata podrazumeva se meso kičmenog stuba od prvog vratnog do petog leđnog pršljena. Sa prednje strane, vrat se odvaja poprečnim rezom između potiljne kosti i prvog vratnog pršljena, a sa zadnje strane – rezom između četvrtog i petog leđnog pršljena (rez g-h na šemi). Od grudi vrat se odvaja rezom koji je paralelan sa kičmenim stubom, presecanjem prva četiri rebra na granici njihovih leđnih i srednjih trećina (rez g-i na šemi).
Meso vrata stavlja se u promet samo sa kostima.
Član 36
Pod mesom III kategorije podrazumeva se meso trbušine, rebara, grudi, kolenice i podlaktice.
Trbušina se odvaja rezovima predviđenim za rasecanje buta i slabine, a od rebara – rezom koji oprati rebarni luk (rez e-j na šemi).
Meso trbušine stavlja se u promet samo bez kostiju.
Rebra se odvajaju od grudi rezom između četvrtog i petog rebra (rez j-g na šemi), od leđa – rezom koji je predviđen za rasecanje leđa (rez e-g na šemi), a od trbušine – rezom koji prati zadnju ivicu poslednjeg rebra (rez e-j na šemi).
Meso rebara stavlja se u promet samo sa kostima.
Meso grudi stavlja se u promet samo sa kostima.
Kolenica se odvaja od buta u kolenom zglobu (rez a-b na šemi).
Podlaktica se odvaja od plećke u lakatnom zglobu (rez k-1 na šemi).
Meso kolenice i podlaktice stavlja se u promet sa kostima i bez kostiju.
Grudi se od vrata odvajaju rezom predviđenim za rasecanje vrata (rez g-j na šemi), a od rebara – rezom između četvrtog i petog rebra (rez j-g na šemi).
Meso bez kostiju stavlja se u promet kao: meso ekstrakategorije (file), meso I kategorije (but), meso II kategorije (plećka) i meso III kategorije (kolenica, podlaktica i trbušina).
Svinjetina drugih delova i kategorija, za koje je ovim pravilnikom predviđeno da se stavljaju u promet samo sa kostima (slabina, leđa, vrat, rebra i grudi), mogu se stavljati u promet i bez kostiju samo ako su kosti odstranjene i ako su upakovani na mestu proizvodnje.
Član 37
Svinjsko meso bez kostiju može se staviti u promet i kao mleveno.
Ako se mleveno svinjsko meso stavlja u promet upakovano, mora da bude samo od jedne kategorije svinjskog mesa, a sadržaj vezivnog i masnog tkiva u njemu mora da odgovara sadržaju tih tkiva u deklarisanoj kategoriji svinjskog mesa.
Kvalitet mlevenog svinjskog mesa koje se melje u prodavnici na zahtev kupca mora da ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana.PRAVILNIK
O KVALITETU ZAKLANIH SVINJA I KATEGORIZACIJI SVINJSKOG MESA
Aleksandra   14.09. '87.
Jovana         29.12. '90.
Kristina        14.01. '97.

Jasenko        23.10. '95.
Nikola           01.11. '97.

Finalina

ti si genije :) .... ima li negde i ona sema?

NenaS

Aleksandra   14.09. '87.
Jovana         29.12. '90.
Kristina        14.01. '97.

Jasenko        23.10. '95.
Nikola           01.11. '97.

MissL

Moja mama kupuje junetinu od kapka, obicno bude mleveno za sarmu pa nisam primetila nista special...
Pre neki dan je od tog mesa pravila gulas, zenske to je tooooliko mekano da ne bi verovale :good:
Nismo se sporazumele nit' kako izgleda, nit' koji je to deo, racunam da mesar zna :lol:
Stiv 24.11.2003.

Ucinilo mi se da cu da prestanem da pusim :D

Finalina

dakle nisi se jos posteno ni oporavila i evo te na temi o sirovom mesu :rofl:

MissL

Stiv 24.11.2003.

Ucinilo mi se da cu da prestanem da pusim :D

AnaK

Janko 23.7.2002.

Pepi


MissL

Stiv 24.11.2003.

Ucinilo mi se da cu da prestanem da pusim :D