Main Menu

Alopecija

Started by bubi, April 04, 2015, 12:31:05 PM

Previous topic - Next topic

disco2000

Sad sam se setila. Prošle godine je jedan moj prijatelj imao problem opadanja kose u pečatima. Lutao je neko vreme dok se nije ispostavilo da nivo feritina nije u redu, tek onda se kosa vratila...